Skip links
Fundusze Europejskie

Aigorithmics Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój

Wykonanie prac badawczych polegających na wykorzystaniu modeli równań różniczkowych stochastycznych w prognozowaniu zapotrzebowania, produkcji oraz cen energii elektrycznej.

Celem projektu jest zbadanie i opracowanie modeli matematycznych dla problemu prognozy (zapotrzebowania, produkcji i cen energii) w sektorze energetyki. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy poprzez opracowanie ulepszonej usługi oraz docelowo jej wdrożenie w działalność firmy.

Wartość projektu: 492.000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 340.000,00 PLN

Rezultat projektu został wykorzystany w naszym systemie predykcyjno-bilansującym dedykowanym sektorowi energetycznemu – zobacz więcej informacji.