Skip links

Rozwiązania

System predykcyjno-bilansujący dla energetyki

Przewidywanie przyszłych zachowań rynku stanowi klucz do efektywnego zarządzania w sektorze energetyki. Dokładność tej prognozy może w istotny sposób wpływać nie tylko na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, lecz w obecnych czasach również na zapewnienie ciągłości dostaw energii.

Innowacyjny system predykcyjno-bilansujący dedykowany sektorowi energetycznemu łączy metody obliczeniowe i sztuczną inteligencję, zapewniając holistyczną analizę napływających danych.

Cechy:

 • Dokładne modele prognozy wartości istotnych na rynku energetycznym, takich jak:
 • cena energii elektrycznej
 • produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE), m.in. farm PV i wiatrowych,
 • zapotrzebowanie na energię cieplną, elektryczną.
 • Uwzględnienie różnych horyzontów prognozy
 • prognoza krótkoterminowa (poniżej 24h),
 • prognoza długoterminowa.
 • Granulacja modeli zapotrzebowania na energię – prognozy dla całych regionów (np. miast) oraz dla poszczególnych budynków.
 • Wsparcie AI modelami matematycznymi – integracja podejścia opartego o głębokie sieci neuronowe i równania różniczkowe stochastyczne.
 • Moduł integracji danych z różnych źródeł – możliwość korzystania z danych pochodzących z różnych źródeł i będących w wielu formatach.
 • Automatyczna kalibracja – uruchomienie mechanizmu retreningu modelu w przypadku, gdy dokładność na nowych danych spada poniżej ustalonego poziomu.
 • Wykorzystanie akceleratorów GPU w celu przyspieszenia obliczeń realizowanych na własnych serwerach.
 • Dowolny model wdrożenia – system może być osadzony w środowisku lokalnym, chmurze publicznej, jak i w modelu hybrydowym.

Korzyści:

 • Przybliżony obraz przyszłości – przewidywanie z wysoką dokładnością wybranych wielkości: produkcji, zapotrzebowania na energię czy cen energii.
 • Łatwiejszy i bardziej rzetelny proces podejmowania decyzji – pozyskane dane i analizy wspomagają procesy inwestycyjne oraz procesy planowania w zakresie wytwarzania, dystrybucji i zużycia.
 • Zwiększona świadomość na temat czynników wpływających na przyszłe wartości dzięki feature importance.
 • Oszczędność czasu przeznaczonego na analizy.
 • Zmniejszenie strat i świadome zarządzanie, szczególnie w czasie kryzysu energetycznego.

Oferta:

Prosimy o kontakt marketing@aigorithmics.com w celu ustalenia zakresu prac i indywidualnej wyceny.