Skip links

Rozwiązania

Wykrywanie anomalii
(Anomaly Detection, Predictive Maintenance)

Identyfikujemy nietypowe wartości analizowanych danych.

Korzyści:

  • Zmniejszenie opóźnień w realizacji planów.
  • Redukcja czasu poświęcanego na manualne sprawdzanie, badanie przyczyny i likwidację błędów.
  • Dokładniejsza analiza w stosunku do kontroli wyrywkowych.

KATEGORIA:

Rozwiązania Machine learning

BRANŻA:

przemysł, obróbka cieplna

PROBLEM:

Kosztowna metoda sprawdzenia temperatury wewnątrz wsadów – konieczność przewiercenia fragmentu wsadu, co stanowi odpad.

ROZWIĄZANIE:

Stworzenie modelu sztucznej inteligencji do monitorowania temperatury wewnątrz wsadu.

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

  1. Optymalizacja kosztów związanych z odrzucanym ładunkiem.
  2. Możliwość dodatkowego monitorowania i oceny analizowanego procesu wewnątrz wsadu.

KATEGORIA:

Rozwiązania Machine learning, Anomalie w danych tekstowych i liczbowych

BRANŻA:

Telekomunikacja

PROBLEM:

Brak spójności wpisów w bazie danych współdzielonej pomiędzy wieloma podmiotami przez zmiany w ich systemach.

ROZWIĄZANIE:

Wykrywanie anomalii poprzez przeprowadzenie walidacji pól oraz opracowanie algorytmu wykrywania zmian w polach obiektu JSON.

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU:

  1. Zbieranie informacji o poszczególnych polach przez stworzenie skryptu do trenowania modelu.
  2. Ponowna nauka istniejącego już modelu przy użyciu nowych danych (nowych plików JSON) i ponowne obliczanie statystyk.
  3. Wykrywanie anomalii w istniejących polach i wyszukiwanie pól, które są znacząco podobne do nowych.