Skip links

Nasz Zespół działa w trzech obszarach.
Całość prac koordynuje sprawny zespół kierowników projektu.

TEAM BUSINESS
INTELLIGENCE

 • Ocena potencjału biznesowego
 • Wizualizacja danych
 • Tworzenie raportów i dashboardów
 • Transfer wiedzy pomiędzy Klientem a zespołem projektowym

TEAM DATA
SCIENCE

 • Eksploracja i analiza danych
 • Tworzenie modeli uczenia maszynowego
 • Zaawansowana analityka

TEAM CLOUD & EDGE
COMPUTING

 • Integracja modeli AI z systemem
 • Wdrażanie rozwiązań w środowisku chmurowym lub lokalnie
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Zarządzanie bazami danych