Skip links

AI dla energetyki – podstawy technologii sztucznej inteligencji i jej potencjał w sektorze energetycznym

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w kluczowe elementy technologii sztucznej inteligencji, aby umożliwić zrozumienie jej podstawowych zasad działania oraz potencjalnych zastosowań. Poprzez analizę teoretycznych podstaw oraz praktycznych aspektów implementacji sztucznej inteligencji w sektorze energii, szkolenie zapewnia konkretne umiejętności niezbędne do skutecznego wprowadzenia tych rozwiązań.

Omawiamy procesy transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym, które obecnie nabierają szczególnego znaczenia ze względu na zmieniające się uwarunkowania geopolityczne i cywilizacyjne. Po ukończeniu programu, uczestnicy będą świadomi potencjału, jaki niesie za sobą sztuczna inteligencja dla cyfryzacji, a także zrozumieją złożoność tego procesu oraz kluczowe obszary obarczone największym ryzykiem. Ponadto, szkolenie uwzględnia kwestie etyczne oraz regulacje dotyczące sztucznej inteligencji.

Moduły:

  • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji.
  • Uczenie maszynowe.
  • Uczenie głębokie.
  • Wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM) i Chatbotów GPT.
  • Zastosowanie AI w sektorze energetycznym – prognozowanie, modele rekomendacyjne, systemy Predictive Maintenance i analiza obrazu
  • Skuteczne wdrażanie AI w energetyce.
  • Etyka i regulacje w sztucznej inteligencji. AI Act – wymogi dotyczące systemów AI wysokiego ryzyka wykorzystywanych w infrastrukturze krytycznej.

Formuła: online / onsite

Czas trwania: 2 dni (14 h)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: