Skip links

AI dla biznesu – podstawy technologii sztucznej inteligencji i jej skutecznego wdrażania w organizacji

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z fundamentalnymi aspektami technologii sztucznej inteligencji, umożliwiając im pełne zrozumienie podstawowych mechanizmów jej działania. Dzięki omówieniu praktycznych aspektów wdrażania sztucznej inteligencji w organizacji, dostarczamy uczestnikom konkretnych umiejętności niezbędnych do skutecznego implementowania tych rozwiązań w firmie. Po ukończeniu takiego szkolenia, uczestnicy mają świadomość zarówno potencjału, jaki daje sztuczna inteligencja w kontekście transformacji cyfrowej, jak również złożoności tego procesu i punktów, które są obarczone największym ryzykiem.

Moduły:

  • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji.
  • Uczenie maszynowe i uczenie głębokie.
  • Wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM) i Chatbotów GPT.
  • Zastosowanie AI: Case studies i strategie.
  • Skuteczne wdrażanie AI w organizacji: procesy i praktyki.
  • Etyka i regulacje w sztucznej inteligencji.

Metodyka szkolenia:

  • Wykłady na temat metod AI oraz ich zastosowań w rzeczywistych problemach
  • Część warsztatowa – dyskusja nad potencjalnymi wdrożeniami AI w konkretnej branży i spółce. Celem jest identyfikacja kluczowych wyzwań i obszarów biznesowych, które oferują największy potencjał dla efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji, przynosząc znaczącą wartość dodaną dla klienta (ryzyka, potencjalna wartość, trudność wykonania).

Formuła: online / onsite

Czas trwania: 2 dni (14 h)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: