Skip links

Chat GPT i jego potencjał w codziennej pracy

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami ChatuGPT oraz umożliwienie im skutecznego wykorzystania tego narzędzia w codziennych zadaniach zawodowych. Praktyczne przykłady pomogą na rozwinięcie umiejętności korzystania z potencjału ChatuGPT w procesach komunikacji, tworzenia treści, analizy danych oraz zadań związanych z pracą z dokumentami czy narzędziem Outlook.

Moduły:

  • LLMs, czyli Chat GPT i inne modele językowe – wprowadzenie do technologii i omówienie podstaw ich działania.
  • Prompt Engineering, czyli jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją.
  • Case Studies – wykorzystanie czatu na potrzeby pracy z dokumentami, pracy z Outlookiem i prostej analizy danych.

Metodyka szkolenia:

  • Wykłady z omówieniem konkretnych przypadków użycia.

Formuła: online

Czas trwania: 4h

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: